XASİSEÑ TAVIĞI

Xasis ber köyleneñ vardı ber tavığı

Sap-sarı töyləre qoyrığı simsiyə

U motlaq hər sabax

Qucaman ber altın yomırtlar dorırdı

Köyleneñ yörəge söyeneçlə vorırdı

Ber gön bu xasiseñ pək ğaqlı dulaştı

Bu bezem tavıq ta var motlaq xəzinə

Qarnını dəlsəm də

Altınları alsam diyərək savaştı

Söyeneçtən fırladı başından qavığı

Az tamağ çuq zıyan giterer muxaqqaq

Tavıqta hiçber şəy bulmadı bu axmaq